Avenging Over-Achievement

Flat Out Get It

Psykologi

Att göra en marknadsundersökning kräver noggrann research. Vilken målgrupp vill man undersöka? Hur smal eller bred undersökning skall man göra? Det är intressant att ta reda på vad olika människor tycker och tänker. Mycket psykologi ligger i grunden till alla former av marknadsundersökningar. Man måste skapa en modell för undersökningen som verkligen syftar till att ta reda på människors psykologiska behov och undermedvetna drifter. Detta intresserar mig och just nu är jag inspirerad att börja en undersökning som konsult för ett reklamföretag. Spännande!